Ligji i ndryshuar per

Ligji i ndryshuar per

 
L I G J - Al-tax Home L i G J. Nr.8438, DATE 28.12.1998 PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, me ...
Eduart0.tripod.com ... gje qe ka buruar drejtperdrejt nga legiislacioni civil i cili megjithese i ndryshuar ne ... shprehur nese do te konsiderohet Ligji per kthimin dhe ...
Nr - Gjykata E Lartë “Kodi Punes i Republikes se Shqiperise” (i ndryshuar), pika 19 e V.K.M. nr.172, ... Kolegjeve u jane shtruar per zgjidhje keto probleme: 1. Ligji nr.8549, ...
Nr - Gjykata E Lartë Ligji nr.7623, datë 13.10.1992 “Për pyjet dhe Policinë Pyjore”, i ndryshuar, Ligji nr.8302, ...
Republika E ShqipËrisË - Faolex Kështu, brenda një kohe të shkurtër kanë ndryshuar raportet midis popullsisë rurale dhe urbane. ... Ligji për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare.
Ministria E PunËs, ÇËshtjeve Sociale Dhe Shanseve … Sa i takon dënimeve ato nuk kanë ndryshuar shumë nga sist.skll.edhe në shtet feud.vend dominant kishte dënimi me vdekje ... Ligji për prokurorinë dhe Ligji ...
Ligji i ndryshuar per documents. Documents about Ligji i ndryshuar per. Ligji i ndryshuar per information.

Top Commented
Related Data

courseadoptions is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on courseadoptions or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in courseadoptions' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close