Ligji i ndryshuar per

Ligji i ndryshuar per

 
L I G J - Al-tax Home OBJEKTI: -Kontrolli i kushtetutshmërisë së nenit 11/2, të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;-Shfuqizimi, ...
Gjykata E Rrethit GjyqËsor Pogradec, Gjykata E … Dispozitat e këtij Ligji zbatohen për regjistrimin e të gjitha pasurive të paluajtshme që shtrihen brenda ... të ndryshuar, shfuqizohet. 2. Ligji nr ...
Www.zrpp.gov.al ... i ndryshuar. GJYKATA KUSHTETUESE, ... Gjykata vlerëson se Ligji “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” dhe nenet 22, pika 3, dhe 49 objekt referendumi, ...
Nr. 8 - Gjykata Kushtetuese ... gje qe ka buruar drejtperdrejt nga legiislacioni civil i cili megjithese i ndryshuar ne ... shprehur nese do te konsiderohet Ligji per kthimin dhe ...
Nr - Gjykata E Lartë Ligji nr.9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat Tatimore në RSH”. Ligji nr.9986, datë 11.09.2008, ... i ndryshuar në të cilat është parashikuar: ...
Republika E Shqiperise - Gjykata E Lartë 5.KOMPEZACIONI? 5.-Nese kreditorit debitori i ka borxh .mund te behet kompenzacioni i borxhit per borgj.Per ... Ligji mbi qarkullimin e ... pa e ndryshuar ...
E Drejta Civile I “pyetje Te Provimit 2009” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Tiranë, më 22..04.2011. Përmbledhje. LIGJ nr. 10 091, datë 5.3.2009 për “Auditimin ligjor, organizimin e profesionit ...
Ligj Nr - Bashkia E Tiranës - Bashkia E Tiranës MBROJTJEN E KONSUMATORIT...dhe aktet nënligjore në zbatim të saj. Tiranë, më 26.09.2011. Përmbledhje . LIGJ nr.7643, datë 2.12.1992 për “Shëndetin publik ...
Ligj Nr - Bashkia E Tiranës - Bashkia E Tiranës Për atë kohë shteti romak, ... Kështu lindi Ligji i XII tabelave, ... Në kodifikimin e Justinianit emri i këtij institucioni pat ndryshuar në .
Ligji i ndryshuar per documents. Documents about Ligji i ndryshuar per. Ligji i ndryshuar per information.

Top Commented
Related Data

courseadoptions is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on courseadoptions or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in courseadoptions' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close