Ligji tatimeve

Ligji tatimeve

 
E Drejta Civile I “pyetje Te Provimit 2009” KODI CIVIL FRANCEZ: është Ligji më i rëndësishëm i së drejtës civile për kah rëndësia e vet historike dhe për ... Bëhet për t’ju ikur tatimeve, etj.
Ligj Nr - Bashkia E Tiranës - Bashkia E Tiranës Ligji nr.9009, datë 13.2.2003 "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik", shfuqizohet. Neni 30. Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
, LËnda Dhe Funksioni I SË DrejtËs Penale Ligji pena.federativ në pjesën më të madhe i rregullo.cështjet e pjesës së përgjithshme të së drejtës penale, kurse në pjesën e posacme i parashihte ...
Për: - Pjetër Budi Pjesa tjetër shtjellon të drejtën e autorit në Kosovë, çka përcakton Ligji, ... Ky punim elaboron në përmbajtjen e tij klasifikimin e tatimeve, ...
Www.qkr.gov.al Ligji “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” përcakton si ... Llogaria 445 “TVSH” merr në kredit shumat e tatimeve të mbledhura nga njësia ...
Ligji tatimeve documents. Documents about Ligji tatimeve. Ligji tatimeve information.

Top Commented
Related Data

courseadoptions is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on courseadoptions or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in courseadoptions' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close